KosztWin 4.14 : Opis

KosztWin 4.14

KosztWin 4.14

przeznaczony jest do kosztorysowania robót budowlano-montażowych i remontowych. Można go uruchamiać na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows 98/ME/2000/XP/ Vista/Win 7 Win 10. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości można za pomocą tego programu rozwiązać każdy problem pojawiający się w procesie kosztorysowania.

Oto kilka ważniejszych cechy programu :

KosztWin jest to aplikacja działająca w środowisku Windows i oczywiście oferuje wszystkie udogodnienia jakie daje to środowisko (między innymi: praca z kilkoma kosztorysami równocześnie, kopiowanie pozycji zwykorzystaniem schowka systemowego itd.). Kilka ważniejszych cech programu jest wyszczególnionych powyżej. Baza programu obok nakładów (KNR,KNNR) zawiera wszelkie pozostałe informacje potrzebne do tworzenia kosztorysów (nakłady pomocnicze) łącznie z wyszczególnieniem technologii robót z pełnymi opisami założeń kalkulacyjnych zawartymi w opisach katalogów i poszczególnych rozdziałów (pliki CHM) a także informacje omożliwych do zastosowania współczynnikach zmniejszających lub zwiększających poszczególne nakłady (podgląd WKR).

Pobierz instalator, zainstaluj i wypróbuj wersję testową (rozmiar pliku ok. 9,5 MB

Baza programu zawiera bogaty wybór katalogów.
Po dodatkowe informacje skontaktuj się z autorem