KosztWin 4.14 : Lista katalogów

KosztWin 4.14

Lista katalogów dostępnych

w bazie KosztWin 4.14

do kosztorysowania metodą… szczegółową

 

 1. 0001 KNNR Roboty ziemne
 2. 0002 KNNR Konstrukcje budowlane budownictwa ogółlnego
 3. 0003 KNNR Roboty remontowe ogółlnobudowlane
 4. 0004 KNNR Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
 5. 0005 KNNR Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
 6. 0006 KNNR Nawierzchnie na drogach i ulicach
 7. 0007 KNNR Konstrukcje metalowe
 8. 0008 KNNR Roboty remontowe instalacji sanitarnych
 9. 0009 KNNR Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnęznych
 10. 0010 KNNR Melioracje, regulacje rzek i potokółw oraz budowle i urządzenia wodne
 11. 0011 KNNR UrzÄ…dzenia zaopatrzenia w wodę sanitacji wsi
 12. 0010 KNR Zewnęzne sieci ciepĹ‚ownicze z rur preizolowanych
 13. 0011 KNR Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "Polbruk"
 14. 0012 KNR Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
 15. 0013 KNR Instalacje wewnęzne wodociÄ…gowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
 16. 0014 KNR Roboty z gipsu i prefabrykatółw gipsowych
 17. 0015 KNR Pokrycia dachowe
 18. 0016 KNR Roboty murowe w technologii YTONG
 19. 0017 KNR System ocieplenia Ĺ›cian zewnętrznych budynkółw CERESIT
 20. 0018 KNR OkĹ‚adziny Ĺ›cian zewnętrznych z paneli
 21. 0019 KNR Stolarka - PCV, aluminium
 22. 0020 KNR Konstrukcje betonowe i ĹĽelbetowe monolityczne w deskowaniu "PERI"
 23. 0021 KNR Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
 24. 0022 KNR Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
 25. 0023 KNR Systemy ocieplenia Ĺ›cian zewnętrznych w technologii ATLAS STPTER, ATLAS ROKERP
 26. 0024 KNR Ĺ›ciany z pĹ‚yt gipsowo-wĹ‚ółknowych FERMACELL
 27. 0025 KNR Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
 28. 0026 KNR System renowacji starego budownictwawg technologii SCHOMBURG
 29. 0027 KNR Roboty murowe w systemie POROTHERM
 30. 0028 KNR Technologia docieplania budynkółw wg systemółw DRYVIT
 31. 0029 KNR Roboty izolacyjne wg technologii DEITERMANN; Wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10
 32. 0030 KNR Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych
 33. 0031 KNR Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, c.o. oraz ogrzewania podłogowego wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB w technologii HEPWORTH
 34. 0032 KNR Hydroizolacja z bentonitu VOLCLAY
 35. 0033 KNR Technologia docieplania budynkółw wg systemółw STO
 36. 0034 KNR Izolacje techniczne wg technologii thermaflex
 37. 0035 KNR Instalacej wew.wody zimnej;ciepłej;centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego
 38. 0036 KNR Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu. uzupełnienie do knr 2-10, rozdział 11
 39. 0037 KNR System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
 40. 0038 KNR Instalacje wewnętrzne-grzejniki konwektorowe wodne,wodno-elektryczne,elektryczne.technol.firmy convector
 41. 0039 KNR Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy deitermann
 42. 0041 KNR Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy deitermann
 43. 0044 KNR Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy deitermann
 44. 0201 KNR Budowle i roboty ziemne
 45. 0202 KNR Konstrukcje budowlane (nowe wydanie)
 46. 0202 NNRNKB Uzupełnienia dp KNR 202
 47. 0203 KNR Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
 48. 0204 KNR Konstrukcje budowlane piecółw przemysłowych silosółw, kotłółw i kominółw
 49. 0205 KNR Konstrukcje metalowe
 50. 0209 KNR Nawierzchnie tramwajowe
 51. 0210 KNR Fundamenty specjalne
 52. 0211 KNR Melioracje rzek i potokółw oraz budowle i urządzenia wodne
 53. 0213 KNR Konstrukcje budowli wodnych śrółdlądowych
 54. 0214 KNR Konstrukcje budowli morskich
 55. 0215 KNR Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i C.O.
 56. KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
 57. 0216 KNR Izolacje termiczne
 58. 0217 KNR Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 59. 0218 KNR Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 60. 0219 KNR Zewnętrzna sieć gazociągowa
 61. 0220 KNR Zewnętrzna sieć cieplna
 62. 0221 KNR Tereny zieleni
 63. 0222 KNR Konstrukcje budownictwa rolniczego
 64. 0223 KNR Terenowe urządzenia sportowe
 65. 0225 KNR Urządzenia placu budowy
 66. 0231 KNR Nawierzchnie na drogach i ulicach
 67. 0231 NNRNKB Uzupełnienia dp KNR 231
 68. 0233 KNR Konstrukcje mostowe
 69. 0401 KNR Roboty remontowe budowlane
 70. 0402 KNR Roboty remontowe instalacji sanitarnych
 71. 0403 KNR Roboty remontowe instalacji elektrycznych
 72. 0404 KNR Roboty rozbiółrkowe i wyburzeniowe budynkółw i budowli
 73. 0501 KNR Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejskich
 74. 0502 KNR Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
 75. 0503 KNR Tom I - Telekomunikacyjne linie napowietrzne - Budowa
 76. 0504 KNR Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
 77. 0505 KNR Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
 78. 0506 KNR Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego i dyspozytorskiego
 79. 0507 KNR Urządzenia teletransmisyjne
 80. 0508 KNR Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
 81. 0509 KNR Sieci trakcyjne miejskie
 82. 0510 KNR Elektroenergetyczne linie kablowe i elektroenergetyczne linie n.n. Oświetlenie ulic i placółw Sygnalizacja uliczna.
 83. 0512 KNR Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe
 84. 0513 KNR Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
 85. 0514 KNR Rozdzielnie wewnętrzne do 30kV
 86. 0515 KNR Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
 87. 0516 KNR Wyposażenie elektryczne suwnic
 88. 0518 KNR Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
 89. 0524 KNR Kolejowa sieć trakcyjna
 90. 0526 KNR Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 91. 0701 KNR Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych
 92. 0702 KNR Montaż maszyn i urządzeń do obrółbki drewna
 93. 0703 KNR Montaż urządzeń transportowo-podnośnych
 94. 0704 KNR Montaż urządzeń oczyszczalni ściekółw
 95. 0706 KNR Montaż urządzeń kotłowni przemysłowych i grzewczych
 96. 0707 KNR Montaż pomp i sprężarek
 97. 0708 KNR Aparatura kontrolno pomiarowa
 98. 0709 KNR Rurociągi technologiczne i armatura
 99. 0710 KNR Montaż maszyn elektrycznych wirujących
 100. 0711 KNR Pokrycia antykorozyjne i ochronne
 101. 0712 KNR Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
 102. 0713 KNR Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
 103. 0715 KNR Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych
 104. 0716 KNR Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
 105. 0719 KNR Urządzenia gazownicze
 106. 0720 KNR Montaż urządzeń i mechanizmółw w budowlach hydrotechnicznych
 107. 0721 KNR Maszyny i urządzenia przemysłu materiałółw budowlanych
 108. 0724 KNR Urządzenia i instalacje chłodnicze
 109. 0728 KNR Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
 110. 0729 KNR Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych
 111. 0730 KNR Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich
 112. 0733 KNR Montaż dźwigółw towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych
 113. 0734 KNR Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych
 114. 1101 KNR Podziemne roboty w kopalniach rur (wyd.I 1986 r.)
 115. 1301 KNR Roboty budowlane budowli gółrniczych węgla kamiennego
 116. 1302 KNR Maszyny i urządzenia mechanicznej przerółbki węgla kamiennego
 117. 1303 KNR Maszyny wyciągowe gółrnictwa węgla kamiennego
 118. 1304 KNR Maszyny i urządzenia gółrnictwa węgla kamiennego
 119. 1306 KNR Roboty elektryczne, teletechniczne w podziemiach kopalni węgla kamiennego
 120. 1307 KNR Transport maszyn, urządzeń i materiałółw na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego
 121. 1308 KNR Rurociągi technologiczne gółrnictwa węgla kamiennego
 122. 1309 KNR Roboty wiertnicze podziemne gółrnictwa węgla kamiennego
 123. 1310 KNR Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne gółrnictwa węgla kamiennego
 124. 1311 KNR Roboty montażowe gółrnictwa ropy naftowej i gazu
 125. 1312 KNR Roboty budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych elektrowni i elektrociepłowni
 126. 1313 KNR Montaż maszyn, urządzeń, rurociagółw technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 127. 1314 KNR Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 128. 1315 KNR Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 129. 1316 KNR Zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 130. 1318 KNR Roboty remontowe kotłółw grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego
 131. 1319 KNR Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego
 132. 1320 KNR Roboty remontowe maszyn i urzÄ…dzeĹ„ gółrniczych
 133. 1321 KNR Prółby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeĹ„ ektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 134. 1323 KNR Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 135. 1324 KNR Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociagółw technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 136. 1325 KNR Roboty remontowe i modernizacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 137. 1326 KNR Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji oraz urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 138. 1501 KNR Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
 139. 1901 KNR Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
 140. 2101 KNR Roboty remontowo-modernizacyjne i modernizacyjne aparatyry, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
 141. 0001 KSNR Roboty ziemne
 142. 0002 KSNR Konstrukcje budowlane budownictwa ogółlnego
 143. 0003 KSNR Roboty remontowe ogółlnobudowlane
 144. 0004 KSNR Instalacje sanitarne i sieci zewnęzne
 145. 0005 KSNR Instalacje elektryczne i sieci zewnęzne
 146. 0006 KSNR Nawierzchnie na drogach i ulicach
 147. 0007 KSNR Konstrukcje metalowe
 148. 0008 KSNR Roboty remontowe instalacji sanitarnych
 149. 0009 KSNR Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnęznych
 150. 0010 KSNR Melioracje, regulacje rzek i potokółw oraz budowle i urzÄ…dzenia wodne
 151. KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rółĹĽne
 152. KNP 18-13 Roboty pomiarowo - kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeńektrycznych (dział 13)
 153. KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silno prądowe (Dział 46)
 154. TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego
 155. TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki "kolorowej"
 156. TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki "ĹĽelaznej"
 157. TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej
 158. TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze
 159. ZN-39 ZN-97/TP S.A-039 Linie optotelekomunikacyjne [(N.Z.) TP S.A. 1997]
 160. ZN-40 ZN-97/TP S.A-040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe (uzupełnienie KNR 5-01) [(N.Z.) TP S.A. 1997]

 

Dodatkowo program potrafi odczytać katalogi zapisane w innych programach kosztorysowych
(szczegółĹ‚owe informacje 0-784 910 158)