KosztWin 4.14 : Licencja czasowa

KosztWin 4.14

Instalacja licencji czasowej

* Zalecany dostęp do internetu.

Pobierz i uruchom instalator (rozmiar pliku ok. 9,5 MB)
Uruchomiony program poprowadzi instalację.

inst_1

Program INSTALACYJNY kopiuje do wybranych folderów :

Kliknij "DALEJ" i postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie

Po zainstalowaniu programu Kosztwin zostanie uruchomiony program rejestrujacy i na ekranie pojawi siý okienko w którym należy wybrac rodzaj licencji.
inst_czasowa
Zaznacz rodzaj licencji (czasowa) i kliknij OK

Jeśli komputer na którym instalujesz KosztWin jest podłączony do internetu to okienko programu REGISTER.EXE będzie wyglądało tak:
inst_czasowa
Wybierz rodzaj licencji (np. 90 dniowa) oraz
wpisz w odpowiednie pola (zaznaczone na czerwono)

i kliknij REJESTRUJ.
Poprawna rejestracja zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem.
inst_czasowa